Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Změny u cen domén

(Brno, 2. 3. 2020) U některých nových generických domén dochází ke zdražení poplatků za registraci, renew a transfer.
Domény RODEO jsou naopak levnější.

Změny cen WORK, CASA a VIP

V reakci na zdražení domén registrem, provádíme úpravu cen níže uvedených domén následovně.:

  • domény WORK zdražujeme z původních 639 Kč na 699 Kč bez DPH
  • domény VIP zdražujeme z původních 699 Kč na 799 Kč bez DPH
  • domény CASA zdražujeme z původních 1039 Kč na 1099 Kč bez DPH
U domény RODEO naopak dochází v reakci na snížení ceny registrem ke snížení ceny domény, a to z původních 839 Kč na 599 Kč bez DPH.

Změny cen jsou okamžité, již vystavené výzvy k úhradě, které vystavujeme 30 dní dopředu, zůstávají v platnosti.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain