Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Změny u maďarských domén

(Brno, 14. 6. 2022) Máme pro vás důležitou informaci. Centrální maďarský registr pro domény .hu oznámil, že dojde k několika zásadním změnám u HU domény. Podívejte se, o které změny se jedná.

Domény HU a jejich sub varianty - tj. CO.HU, lze stále registrovat pouze za splnění podmínek registru, tj. dodání všech potřebných identifikačních informací, IČ/DIČ v případě firemní registrace, a čísla dokladu v případě registrace na fyzickou osobu. Také je stále nutné, aby domény byly přepřipraveny na používané DNS.

Registr ovšem nyní stanovil, že se poplatek za registraci nevrací, pokud od momentu podání žádosti na registraci, do 30ti dnů, nejsou splněny podmínky pro registraci dle pravidel HU domén (tj. dodány kompletní identifikační údaje vlastníka, případně potvrzeny formuláře)

Stoupá taktéž cena domény, v ceníku se tak roční poplatek zvedá z 269 Kč bez DPH na 299 Kč bez DPH.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain