Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Registrujte .ευ

(Brno, 14. 11. 2019) EURid - centrální registr domén .eu uvedl 14.11.2019 řeckou variantu koncovky .ευ

Pod tuto koncovku .ευ (epsilon,ypsilon) jsou převedeny všechny IDN EU domény využívající řeckou abecedu.
Můžete registrovat nové domény pod touto koncovkou za stejných cenových podmínek jako je tomu u domén .eu.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain

API Partner

Our partners use automatic system for registration and administration domains.

API