Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Z-mail nabízí schránky o velikosti 2 GB

(Brno, 1. 9. 2010) Poštovní systém společnosti ZONER software, a.s. Z-mail nyní nabízí uživatelům možnost rozšířit kapacitu e-mailové schránky až na velikost 2 GB!
Druhou novinkou je podpora Veřejných složek, která výrazně rozšiřuje možnosti sdílení informací.

Od dnešního dne mohou všichni zákazníci www programů využívat možnosti dynamického nastavení velikosti schránek až do 2 GB v rámci přiděleného diskového prostoru konkrétního programu.

Nastavení velikosti schránek provádí Administrátor (postmaster) na webmailovém rozhraní elektronické pošty konkrétní domény. Standardně zřizovaná velikost schránek je 200 MB, minimální velikost schránky je 5 MB, maximální až 2000 MB (2 GB). Větší velikost schránek je možné zařídit za příplatek.

2 GB schránky mohou využít také uživatelé programu E-mail Pro, který zákazníkům nabízí využití našeho poštovního systému bez nutnosti hradit webhosting a disponuje celkovou doménovou kapacitou 5 GB.

Veřejné složky

Pomocí veřejné složky lze shromažďovat, organizovat a sdílet informace s ostatními uživateli v rámci jedné domény. Nyní lze nastavit sdílení vlastních složek e-mailu s ostatními uživateli domény a tak shromažďovat týmové informace na jednom místě!

Složce lze nastavovat přístupová práva pro jednotlivé mailboxy nebo pro celou doménu. Práva je možné nastavit pro čtení nebo pro čtení i zápis. Využití Veřejných složek je možné v případě použití webového rozhraní (webmail) nebo s klienty na PC připojených pomocí protokolu IMAP.
Nastavení složky na veřejnou je velice jednoduché a provádí se na webovém rozhraní na záložce Možnosti - nabídka Veřejné složky. Následně vybereme složku ke sdílení a nastavíme přístupová práva. Více informací k nastavení v naší nápovědě.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain