Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Domény RE, GF, GP a MQ

Dne 21. 2. 2012 jsme zahájili registraci pěti nových domén. Jde o domény francouzských dominií, které spravuje centrální správce domény FR - AFNIC.
Objednat si můžete domény RE, GF, GP a MQ.

Doména RE je hlavní doménou ostrova Réunion, doména GF hlavní doménou Francouzské Guyany, doména GP hlavní doménou Guadeloupe, a doména MQ hlavní doménou Martiniku.

Doména .re je do nabídky zařazena za cenu 1 490 Kč za rok.
Domény .gf, .gp a .mq jsou v nabídkce za cenu 3 490 Kč za jeden rok registrace.

Objednávku domén spolu s podrobnými informacemi o doménách, pravidlech pro tvorbu doménových jmen a pravidlech pro registraci zobrazíte kliknutím na konkrétní doménu:

Francie a domény jejích území

Doména Francie je spravováná AFNICem - centrálním registrem, který spravuje domény nejvyššího řádu všech francouzských zámořských území. Postupně od 6.12.2011 centrální registr zvolňoval podmínky pro registrace těchto domén. Nyní vybrané domény přidáváme do nabídky pro naše zákazníky.
Abyste si zaregistrovali doménu Francie (FR) je nyní pouze nutnost mít sídlo na území členského státu EU. Tato podmínka je platná pro všechny domény spravované AFNICem.

Pro podrobné ceny pro registrace jednotlivých domén jsme pro Vás připravili ceník domén.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain