Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Servisní zásah na registru EURid

(Brno, 17. 9. 2014)
Z důvodů servisních úkonů na registru evropské domény - EURidu nebude v době:
od 17. 9. 2014 6:00 hod. do 17. 9. 2014 9:00 hod.
možné provádět nové registrace a úpravy u domén .eu

Všechny domény .eu, které jsou zaregistrované budou po čas zásahu běžně funkční. Prezentací klientů se tento servisní zásah ze strany centrálního registru nijak nedotkne!

 

Nedostupné operace po čas zásahu:

  • ověření dostupnosti domény EU (volná/obsazená)
  • registrace nových domén EU
  • změna či úprava vlastníka domény EU
  • změna nameserverů domény EU

Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain