Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

EU doména a Brexit

(Brno, 20. 2. 2019)
Možná jste již zaznamenali, že Velká Británie vystupuje z Evropské Unie.

Její vystoupení z EU způsobí, že občané a právnické subjekty Velké Británie a Gibraltaru (GB a GI) nebudou již způsobilí k registraci evropské domény EU.

Nikdo přesně neví, jaký bude scénář odchodu Velké Británie z EU, nicméně EURid vydal informaci, jak přistoupí Brexitu. EURid rozeznává možné varianty vývoje:

Varianta 1: Tvrdý Brexit

Pokud Velká Británie vystoupí z EU bez dohody nastane tzv. tvrdý Brexit. V březnu 2019 tak uvědomí EURid všechny držitele domén .eu se sídlem ve Velké Británii nebo Gibraltaru, že mohou upravit své údaje tak, aby splňovali podmínky pro registrace domén .eu, což prakticky znamená změnit svoje sídlo do některé jiné ze zemí EU.

23. 3. 2019 - 30. 3. 2019

EURid rozešle všem dotčeným držitelům upozornění na Brexit

30. 3. 2019 - 30. 5. 2019

EURid ponechá dotčené domény funkční, ale nepovolí renew, pokud doména bude stále v držení subjektu mimo EU. EURid povolí změnu vlastníka na nového vlastníka v EU.

30. 5. 2019 - 30. 3. 2020

Domény .eu, kde držitelem bude stále subjekt z Velké Británie nebo Gibraltaru nebudou funkční.
Update držitele takové domény na nového, který by splňoval podmínky registru bude umožněn.

30. 3. 2020

Domény .eu, které nebudou stále splňovat podmínky registru budou smazány a nabídnuty k nové registraci.


Varianta 2: Brexit s dohodou

Pokud Velká Británie vystoupí z EU s dohodou, která je předjednaná, ale ještě není schválena, tak se celá tato situace popsaná výše pro Tvrdý Brexit, posune o cca 2 roky. V lednu 2021 tak uvědomí EURid všechny držitele domén .eu se sídlem ve Velké Británii, že mohou upravit své údaje tak, aby splňovali podmínky pro registrace domén .eu, což prakticky znamená změnit svoje sídlo do některé jiné ze zemí EU.

23. 12. 2020 - 1. 1. 2021

EURid rozešle všem dotčeným držitelům upozornění na Brexit

1. 1. 2021 - 2. 3. 2021

EURid ponechá dotčené domény funkční, ale nepovolí renew, pokud doména bude stále v držení subjektu mimo EU. EURid povolí změnu vlastníka na nového vlastníka v EU.

2. 3. 2021 - 1. 1. 2022

Domény .eu, kde držitelem bude stále subjekt z Velké Británie nebo Gibraltaru nebudou funkční.
Update držitele takové domény na nového, který by splňoval podmínky registru bude umožněn.

1. 1. 2022

Domény .eu, které budou stále nesplňovat podmínky registru budou smazány a nabídnuty k nové registraci.

Nepravděpodobná varianta 3: úprava podmínek

Je zde teoretická možnost, že dodatečná jednání EU a Velké Británie o vystoupení Velké Británie z EU přinesou jiné podmínky, než ty, které jsou momentálně předvídatelné.
Dodatečné úpravy, tak mohou zjemnit dopad na držitele z Velké Británie v případě, že by EU povolila vyjímku pro držení domény subjektem z GB/GI a EURid tak byl nucen upravit svoje podmínky.


Další informace


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain