Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Validace kontaktů doménových jmen

Proč se provádí validace kontaktů?

Validace kontaktních údajů držitelů/administračních a jiných kontaktů uvedených při registraci či přeregistraci doménového jména se provádí, aby byla vždy dostupná kontaktní adresa na odpovědné osoby za registrovaná doménová jména. Od 1. 1. 2014 započal ICANN, jako správce Internetu, validaci kontaktů držitelů generických domén dle pravidel ICANN RAA2013. Tyto pravidla jsou závazná pro všechny držitele, či registrátory doménových jmen.

Průběh validace kontaktních údajů doménového jména

Po registraci domény může být zaslán email držiteli domény s nutností potvrdit správnost registračních údajů, které uvedl v objednávce. V případě, že držitel domény nepotvrdí validaci do 15 dnů od registrace doménového jména (doménových jmen) dojde k deaktivaci daných domén, dokud kontakt validaci nepotvrdí. Při převodu mezi registrátory nebo změně držitele domény je validace taktéž vyžadována, nedojde-li k validaci pak nemusí být provedena ani požadovaná změna. Validace kontaktů u domén nebude probíhat vždy po každé registraci, ale pouze v případě, že daný kontakt nebyll validován v předchozím období. Validace probíhá v intervalu 3 měsíců až 1 roku. Validace kontaktu může být vyžadována i po kratším období.

Další informace

www.icann.org - webové stránky Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, nevýdělečné komerční organizace určené vládou USA ke správě Internetu (angl.) Své případné dotazy směřujte na admin@zoner.cz Doménová jména národních států (ccTLD) a generické domény (gTLD) můžete registrovat přes naši nabídku na RegZone.cz. Nepřehlédněte naši nabídku nových TLD!

Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain