Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Elektronický podpis - Historie

Naše společnost zasílá elektronické daňové doklady ve formátu PDF, které jsou podepsány elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu od kvalifikované certifikační autority České pošty s.p. - PostSignum QCA.

Systémové certifikáty společnosti ZONER software, a.s.

CN: ZONER software, a.s. [IČ 49437381]
OU: fakturace (billing)
OU: systemovy certifikat
O: ZONER software, a.s. [IČ 49437381]
C: CZ
E-mail: efakturace@zoner.cz
Sériové číslo cert.: 234789 (03 95 25)
Otisk (SHA-1): 4d 9d c9 f8 00 77 3d 5b b4 dd 39 be 32 9b 94 dc e4 14 ce 93
Platnost do: 20. 04. 2010
CN: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
OU: fakturace (billing)
OU: systemovy certifikat
O: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
C: CZ
E-mail: efakturace@zoner.cz
Sériové číslo cert.: 177853 (02 B6 BD)
Otisk (SHA-1): E3 9D CD 00 45 93 0A E7 F1 16 88 AD FA F3 B2 4B 29 6A BB 92
Platnost do: 15. 05. 2009
CN: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
OU: fakturace (billing)
OU: systemovy certifikat
O: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
C: CZ
E-mail: efakturace@zoner.cz
Sériové číslo cert.: 9140761
Otisk (SHA-1): 0ca8 d477 6648 11ea 0bd3 e42a ac8b f34c 27ba 4038
Platnost do: 18. 06. 2008
CN: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
OU: fakturace (billing)
OU: systemovy certifikat
O: ZONER software, s.r.o. [IČ 49437381]
C: CZ
E-mail: efakturace@zoner.cz
Sériové číslo cert.: 117509
Otisk (SHA-1): 9913 1C77 9BE6 E48F D9F8 50F8 C54D 9B50 2F55 1B4B
Platnost do: 17. 07. 2007

Kontrolu našeho certifikátu (elektronická značky) je možné provést na stránkách PostSignum QCA po zadání sériové čísla certifikátu.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain