Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Doména NET.PL, Polsko

Polská doména nejvyšší úrovně je označena zkratkou NET.PL. Správcem polské domény je společnost NASK.PL. Registrace domény .NET.PL může být provedena každým jednotlivcem nebo firmou bez ohledu na národnost.

Chci registrovat novou doménu NET.PL

a využívat služeb regZone!cz.

Registrovat

READ ME FIRST! For every domain FREE

Custom websites, e-mail, photo gallery or e-shop.
A unique service offered only by regZone.cz! Find out more

Pravidla pro tvorbu domény NET.PL

 • doména může obsahovat pouze znaky [a-z, 0-9, -]
 • Domain NET.PL, Poland

  Polish top-level domain is marked by the abbreviation NET.PL. Administrator of Polish domain is company NASK.PL. Registering the domain can be made by each individual or company, regardless of nationality.

  I want to register new NET.PL domain

  and use services of regZone!cz.

  Register

  IMPORTANT!MiniWeb + E-mail for every domain FREE

  Full e-mail box with a card, or your own web site stocked only regZone.cz! More information

  Rules for NET.PL domain creation

  • domain may only contain characters [az, 0-9, -]
  • maximum length of the Domain is 31 characters
  • domain can have only one character
  • domain does not begin or end with the symbol "-"
  • domain can not contain two characters "-" in a row
  • domain is available for 1 year
  • domain can be extended for 1 year
  • each applicant can register domain without restriction, including foreign individuals and companies

  Each domain name must be unique. It is not possible to register a domain name identical to already registered domain name.

  Pricelist of Polish NET.PL domain

  Doména Registration fee Registration maintenance fee
  NET.PL 0 CZK 990 CZK(1 188 CZK with WAT)

  Price of domain include

  • all fees for domain registration and administration; no extra, hidden costs
  • maintenance of DNS records
  • registration of the domain at the administrator of the individual domain
  • domain parking
  • domain administration in the regZone!cz Administration Center

  Warning:

  In case of registrar change in the first year of registration will be charged a fee of 500 CZK.

 • délka domény je nejvýše 31 znaků
 • doména může obsahovat i pouze 1 znak
 • doména nesmí začínat, ani končit znakem "-"
 • doména nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou
 • doménu je možné registrovat na 1 rok
 • doménu je možné prodlužovat o 1 rok
 • doménu může registrovat každý žadatel bez omezení, tedy i zahraniční osoby a firmy

Každé doménové jméno musí být unikátní. Není možné registrovat doménové jméno shodné s již registrovaným doménovým jménem.

Ceník polské domény NET.PL - registrace a obnova domény

Doména Registrační poplatek Roční udržovací poplatek
NET.PL 0 Kč 990 Kč(1 188 Kč s DPH)

Cena domény obsahuje

 • veškeré poplatky za registraci a správu domény, žádné další skryté náklady
 • vedení DNS záznamů
 • registraci domény u správce jednotlivé domény
 • parkování domény
 • správu domény v Centru administrace regZone!cz

Upozornění:

V případě změny registrátora v prvním roce registrace nové NET.PL domény Vám bude účtován jednorázový poplatek 500 Kč.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain