Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Změna sazby DPH

(Brno, 4. 1. 2010) Od 1. 1. 2010 dochází ke změně sazby DPH. Sazba DPH se zvyšuje z 19 % na 20 %. Výzvy k úhradě vystavené v roce 2009 a uhrazené až 2010 budou mít vystaven daňový doklad s 20 % DPH.

Ceny našich služeb zůstávají nezměněny, naopak dochází k plošnému zlevnění domén pro všechny účty s více jak 3 administrovanými doménami pod správou regZone.cz!


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain