Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

EURid uvede 13. 10. 2022
nové podmínky

Současné smluvní podmínky pro domény EU byly upraveny tak, aby byly v souladu s novým právním rámcem pro doménová jména .eu (nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/517 ze dne 19. března 2019 a jeho doprovodné zákony). Z důvodu srozumitelnosti a snadného použití byly zkombinovány se Zásadami registrace tak, aby tvořily jeden jedinečný dokument.

Změny aplikované v Nových smluvních podmínkách neovlivňují požadavky na registraci držitele doménového jména ani nevyžadují od žadatele o registraci jinou akci než přečtení dokumentu. Ponecháním a obnovením svých doménových jmen držitelé doménových jmen potvrdí, že si přečetli a přijali nové smluvní podmínky. Pokud s novými smluvními podmínkami nesouhlasí, mohou požádat svého registrátora o smazání jejich doménových jmen.

Jaké jsou tedy změny?

  • Vysvětlení, že EURid může provést ověření registračních údajů a bezpečnostní kontroly registrace doménového jména před nebo po delegování doménového jména (oddíl 2)
  • Ověření registračních údajů na žádost sdružení EURid je součástí povinností držitele doménového jména (část 4)
  • Pojem „Zrušení“ byl definován (část 1) a jsou uvedeny případy, kdy jej lze použít (za předpokladu, že důvod pro Zrušení nebude včas odstraněn) (oddíl 4)
  • Dostupnost, technické a lexikální požadavky na doménové jméno byly přesunuty na web EURid a nejsou tedy součástí podmínek
  • Postupy pro převod doménového jména byly přesunuty také na web EURid.

Celé znění nových podmínek

Kompletní znění podmínek naleznete v repozitáři na EURidu:
https://eurid.eu/en/other-infomation/document-repository/,
kde jsou dostupné i v českém jazyce, jako ve všech jazycích EU.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain