Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Registrace generické domény PRO

Dne 13. 8. 2010 jsme zahájili registraci domény PRO. Doména .PRO je internetová generická doména nejvyššího řádu určená pro profesionály, profesní sdružení, apod.

Generická doména nejvyšší úrovně určená pro profesionály, profesní sdružení, apod. je označena zkratkou PRO. Správcem domény PRO je společnost Registry Services Corporation. Registrace domény PRO může být provedena každým jednotlivcem nebo firmou bez ohledu na národnost.

Objednávku domén .PRO spolu s podrobnými informacemi o doménách, pravidlech pro tvorbu doménových jmen a pravidlech pro registraci zobrazíte kliknutím na konkrétní doménu:

Informace o registraci ostatních domén najdete v našem kompletním ceníku domén.

Historie domén PRO

Generická doména PRO je top-level doména, jejíž název je odvozen od slova "professionals". Registrace byla původně zahájena v červnu 2004 ve Francii, Kanadě, Německu, Velké Británii a USA s omezenou registrací pouze pro právníky, účetní, lékaře, inženýry, apod.

V březnu 2005 bylo možné domény PRO registrovat na základě plné moci jednotlivcům a podnikatelům. Do ledna 2008 celkové registrace domén PRO dosáhly počtu 6.899. V září 2008 se možnost registrace rozšířila i na ostatní země světa, kde žadatelé museli poskytovat profesionální služby v dané oblasti a splňovat další podmínky.

Od července 2010 je možné domény PRO registrovat každým jednotlivcem nebo firmou bez ohledu na národnost a dalších omezení. V roce 2010 počet registrovaných domén přesáhl počet 45.000.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain