Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Karanténa domény EU

(Brno, 1. 10. 2008) Od začátku měsíce října došlo k úpravě ceny při obnově domény .eu ze stavu KARANTÉNA. Do stavu karanténa je doména .eu umístěna v případě neuhrazení prodlužovacího poplatku, poslední dva dny v měsíci, kkdy proběhla registrace. Umístěním do karantény se stává doména nefunkční. Obnovení domény z tohoto stavu bude nyní možné po uhrazení standardního poplatku za renew dle platného ceníku.

V případě že nedojde k úhradě renew domény do 40 dnů po umístění do stavu karanténa, bude doména automaticky uvolněna k registraci.
Současně byla také snížena výše poplatku renew ze stavu karanténa se změnou registrátora, na 600 Kč.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain