Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Elektronická evidence tržeb na RegZone.cz

Implementovali jsme do našich systémů EET. Co to pro vás znamená?

Od 1. března 2017 se dle zákona č. 112/2016 Sb. vztahuje povinnost o elektronické evidenci tržeb také na naše služby. Provádět elektronickou evidenci tržeb nám náleží u plateb přijatých v hotovosti, kartou nebo v rámci našeho kreditního systému.

Na EET jsme připraveni

Do našich systémů jsme proto implementovali potřebné změny, které nám od 1. 3. 2017 umožní provádět elektronickou evidenci tržeb. Elektronickou účtenku získá každý zákazník, který provede úhradu služby jedním ze způsobů evidovaných zákonem č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci služeb. Účtenky pro EET naleznete v Centru administrace v sekci: Fakturace a platby --> EET účtenky, kde si je budete moci stáhnout nebo vyexportovat ve formátu .csv.

Aktualizovali jsme smluvní podmínky

Na základě zavedení EET u našich služeb bychom vás rádi informovali, že jsme rozšířili smluvní podmínky v bodě 4.5 a to následovně: "Zákazník výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu." Jedná se o jedinou změnu ve smluvních podmínkách. Ostatní texty zůstaly beze změny.

Celé znění podmínek společnosti ZONER software naleznete na stránkách podmínek.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain