Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Bezpečný email

(Brno, 14. 11. 2008) Poštovní systém Z-mail, který využívají zákazníci se službami E-mail
a E-mail PRO podporuje kompletní zabezpečení přenosu na cestě mezi odesílatel - internet - příjemce.
Nové bezpečnostní funkce posouvají výrazně kvalitu našich poštovních služeb a jsme rádi, že je našim zákazníkům můžeme nabídnout.

SMTP - šifrované spojení všemi směry

Poštovní systém Z-Mail nabízí rozšířené možnosti zabezpečené komunikace. Standardní nabídkou je šifrované spojení typu klient-server (SMTPS). Velmi často toto bezpečné spojení končí u poskytovatele webhostingu a dále odcházejí emaily nešifrovaným kanálem po internetu. Tedy mezi spojením server-server.
Náš systém při požadavku na SMTPS komunikaci automaticky užívá šifrovaný kanál při odesílání pošty na cílové servery příjemce. Podmínkou je, aby toto spojení podporoval i cílový server.
Tento způsob zabezpečení je samozřejmě použit i při příjmu emailů od libovolného serveru, který požadavek na šifrovaný přenos požaduje.

Systém Z-mail výrazně snižuje riziko možného odposlouchávání e-mailové pošty. Firmy tak mohou vytvářet kompletně zabezpečený kanál pro firemní komunikaci, aniž by se musely bát vyzrazení obsahu důvěrných zpráv.

SMTPS

SMTP je zkratka pro Simple Mail Tranfer Protocol, který slouží pro odesílání pošty. Naše poštovní servery podporují volbou smtps v poštovním klientovi zabezpečený přenos mezi uživatelovým PC a našimi servery.

POP3S

POP3 je protokol pro vzdálený přístup k poštovnímu serveru k příjmu pošty. Slouží pro komunikaci poštovního klienta (např. Outlook) s mailserverem. Vhodným nastavením klienta lze zajistit přenos dat šifrovaně.

IMAPS

Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) slouží pro správu e-mailů přímo na serveru. Oproti POP3 umožňuje pracovat s uloženými maily bez jejich fyzického stažení. Naše servery podporují samozřejmě i šifrovaný přenos.

Webmail pomocí HTTPS

Protokol HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je šifrovanou variantou internetového protokolu HTTP pro přenos obsahu webových stránek.
Zákazníci využívající webmail mají samozřejmě možnost přepnutí na zabezpečenou komunikaci.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain