Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Doména XXX, adult obsah

Doména pro adult hosting nejvyšší úrovně je označena zkratkou XXX. Správcem domény je soukromá společnost ICM Registry. Registrace domény .xxx může být provedena jakýmkoliv subjektem. V zaváděcím období Sunrise platí pro registraci XXX domény níže popsaná omezení.

Chci registrovat novou doménu XXX

a využívat služeb regZone.cz.

registrovatRegistrace domény XXX

NEPŘEHLÉDNĚTE! MiniWeb + E-mail ke každé doméně ZDARMA

Plnohodnotná e-mailová schránka s vizitkou nebo vlastní www stránkou s možností editace HTML a CCS stylu v nabídce pouze u CZECHIA.COM! Více informací

Pravidla pro tvorbu domény XXX

 • doména může obsahovat pouze znaky [a-z, 0-9, -]
 • délka domény je nejvýše 63 znaků
 • doména musí obsahovat minimálně 3 znaky
 • doména nesmí začínat, ani končit znakem "-"
 • doména nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou
 • doménu je možné registrovat na 1 rok
 • doménu je možné prodlužovat o 1 rok
 • doménu může registrovat subjekt, který splňuje striktní podmínky

Každé doménové jméno musí být unikátní. Není možné registrovat doménové jméno shodné s již registrovaným doménovým jménem.

Doména XXX - předpokládaná cena od 6.12.2011
Doména Registrační poplatek Roční udržovací poplatek
XXX 0 kč 2 990 Kč(3 588 Kč s DPH)

Sunrise období (7. 9. - 28. 10. 2011)

Sunrise je zaváděcí období domény. V této době je možné přijímat objednávky domén pouze od vybraných žadatelů. Během tohoto období registrace jsou požadovány od žadatelů poplatky, které jsou nevratné a dokumenty prokazující jejich oprávněnost registrovat doménu dle podmínek registru. Detaily fází zaváděcího období jsou níže rozepsány dle jednotlivých fází.

Sunrise A (7. 9. - 28. 10. 2011)

Toto zahajovací období je určené pouze pro žadatele splňující podmínky Adult komunity. Podmínky jsou k dispozici na stránkách ICM registry.

a) Pro držitele obchodních známek

Pro držitele ochranné známky na jméno.
Ochranná známka (trademark) pro Sunrise musí být registrována v registru země/státu ze seznamu WIPO ST3. Jméno domény musí přesně odpovídat i trademarku, tzn. stejné slovo.

Požadavky pro trademark:

 • minimálně 3 znaky (ASCII)
 • trademark nebo sériové číslo z Registru TM; datum registrace TM; země nebo lokalita ve které byl trademark registrován.

Cena: 7900 Kč bez DPH
V případě neúspěšné žádosti bude vráceno 1900 Kč.

b) Pro žadatele bez obchodní známky na název

Registrovaní členové Adult Komunity mohou požadovat registraci v období Sunrise i pokud nemají ochrannou známku. Podmínka je, že vlastní a provozují doménu stejného názvu s adult obsahem.

Cena (Sunrise A bez obchodní známky): 6900 Kč bez DPH
V případě neúspěšné žádosti bude vráceno 1900 Kč.

Sunrise B (7. 9. - 28. 10. 2011) - BLOKACE domén

Pouze pro držitele ochranné známky, kteří si chtějí ochránit svůj název proti zneužití.
Sunrise B pouze vyblokuje doménu (název dle trademarku) před registracemi pod xxx doménu.
Blokace je na dobu 10ti let.
Nejedná se o klasickou registraci, na doméně bude parkovací stránka registru říkající, že doména je rezervovaná.

Cena (Sunrise B): 9900 Kč bez DPH
V případě neúspěšné žádosti nebude poplatek vrácen.

Landrush (8. 11. - 25. 11. 2011)

Tato omezená fáze slouží pro registraci domén, na které nebyly požadavky v žádném Sunrise období. Tato fáze je opět pouze pro členy Adult Komunity.
Během této fáze nejsou podané žádosti registrované okamžitě, ale po skončení období jsou domény s jednou žádostí registrovány, a pokud je na jednu doménu zájemců více, bude následně probíhat aukce.

Cena (Landrush): 3490 Kč bez DPH
Tyto prostředky budou využity pro případnou aukci a v případě neúspěšné registrace nebude poplatek vrácen.

Volná registrace (od 6. 12. 2011)

Běžná registrace volných domén pro jakékoliv subjekty.
Jakýkoliv subjekt může požádat o blokaci domény, aby tak zabránil poškození svého intelektuálního vlastnictví, firmy, jména apod.
Cena (předpoklad): 2990 Kč bez DPH

Upozornění:

Pro úspěšnou registraci .xxx domény budou od zákazníka vyžádovány dokumenty prokazující existenci ochranných známek, členství v adult komunitě, popřípadě vztah k jiným doménám.
Poplatky uhrazené za domény v období Sunrise a Landrush nebudou v případě neúspěšné registrace vraceny v plné výši.

Cena domény obsahuje

 • veškeré poplatky za registraci a správu domény, žádné další skryté náklady
 • vedení DNS záznamů
 • registraci domény u správce jednotlivé domény
 • parkování domény, vizitku nebo MiniWeb - www stránky zdarma
 • správu domény v Centru administrace CZECHIA.COM

Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain