Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Domain register

Zadejte postupně názvy domén, které chcete registrovat.

Domain verify:
.

Upozornění:

V některých případech ověřování názvů domén může nastat situace, že hledaná doména bude WHOIS serverem chybně vyhodnocena jako volná. U některých druhů domén dochází k manuální kontrole správcem domény před registrací, a proto může být následná registrace z jejich strany zamítnuta. V těchto případech objednatele o zjistění uvedených skutečností neprodleně informujeme a platba je plné výši vrácena. Podmínky registrace se dozvíte v podrobných informacích jednotlivých domén.


domain name country avail order