Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Úprava ochranné lhůty domény CZ

(Brno, 23. 3. 2020) V reakci na epidemii COVID-19 se správce domény .cz - CZ.NIC z.s.p.o. rozhodl prodloužit lhůtu fungování domén CZ po jejich expiraci.

Dočasné prodloužení lhůty

Od 24.3.2020 0:00 hod. se všem doménám CZ prodlužuje ochranná lhůta po expiraci ze 60 (30+30)
na 90 (60+30) dní.
Bude to platit jak pro domény, které do expirace jdou nově, tak pro všechny, které již po expiraci jsou (těmto doménám se také přidá 30 dní).

Zrušení tohoto opatření bude oznámeno stejným způsobem.
Opatření má za cíl posyktnout všem (držitelům, technickým kontaktům i registrátorům domén) větší čas na řádné zprocesování prodlužovacích poplatků za domény.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain