Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Nový systém změn u domény EU

(Brno, 6. 11. 2012) Centrální registr národní domény .eu, sdružení EURid, zavádí od 21.listopadu 2012 nový způsob provádění změn u evropské domény nejvyšší úrovně.

 

 

Nový způsob autorizace změny registrátora

Současný způsob ověřování převodů domén prostřednictvím zaslaného emailu bude nahrazen autorizací pomocí autorizačního hesla - authcode. Toto heslo pro převod domény poskytuje současný registrátor a jeho platnost je 40 dní.

Změna registrátora bude vždy spojena s prodloužením doménového jména o jeden rok, za který bude účtován poplatek dle aktuálního ceníku a bude ji možné spojit se změnou vlastníka.

Cena za transfer z karantény bude stejná jako za běžný transfer.

Změna držitele doménového jména

Změna vlastníka domény může být provedena buď v rámci trasnferu nebo zvlášť na základě odeslání žádosti o změnu kontaktu vlastníka na našich stránkách. Samotná žměna držitele nebude spojena s prodloužením doménového jména a bude ji nutné potvrdit pomocí formuláře s úředně ověřeným podpisem současného
a nového vlastníka.

Žádosti o převod mezi registrátory nebo o změnu vlastníka zaplacené před datem 21.11. 2012 budou dokončeny původním způsobem během následujících 14ti dní. Pokud v této lhůtě nebude převod vlastníkem domény potvrzen, bude potřeba jej provést novým způsobem.

V rámci vytvoření a editace EU kontaktu bude možné nově použít i DIČ.

Nový systém je platný od 21.11.2012.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain