Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Podpora Registry Lock pro EU doménu

(Brno, 23. 02. 2021) Rozšiřujeme naše doménové služby o Registry Lock pro doménu EU. Jedná se o službu, která zabraňuje případnému podvodníkovi zcizit doménu.
Uzamčení domény je nejvyšší forma ochrany, kterou lze pro doménu EU poskytnout.

Uzamčená doména EU

Je-li Vaše doména EU uzamčena registrem, tak u domény nelze provést jakoukoliv úpravu, kromě renew.
Doménu tak nejde transferovat pryč, změnit její nameservery nebo jejího držitele. Uzamčenou doménu nepřevedete dokonce mezi registrátory ani pomocí pohotovostního auth-id (emergency epp-code).
Před provedením jakékoliv změny je tak třeba provést odemčení domény, což je proces obdobný jejímu uzamčení.

Jak uzamčít doménu

Chcete-li doménu EU uzamčít, tak nás musíte požádat autorizovaným požadavkem. Což spustí proces ověření. ten vypadá následovně:
  • Autorizovaný požadavek ověří se zákazníkem naše podpora i telefonicky
  • Naše podpora vystaví výzvu k úhradě za uzamčení/odemčení domény
  • Pracovník doménového oddělení vyplní a potvrdí formulář na uzamčení domény registrem a odešle jej registru s verifikovaným podpisovým vzorem pracovníka registrátora
  • Registr EURid si telefonicky potvrdí s vedoucím pracovníkem registrátora, že formulářem požadované uzamčení či odemčení je validní, a požádá jej o vyhláskování hesla registrátora.
  • Doména je uzamčena / odemčena

Celý proces uzamykání / odemykání je dlouhý 1 - 3 pracovní dny, provádí se v prac. hodiny: 8:00-17:00 v pracovní dny.


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain