Domain and Domain Registration

Navigation: skip navigation

Schránka XXL

Potřebujete více než 5 GB pro e-mailovou schránku? Stačí si objednat službu Schránka XXL a maximální velikost pro vaše mailboxy vám automaticky navýšíme až do výše celkové kapacity poštovního prostoru služby.

K čemu ji využijete? Díky službě Schránka XXL lze efektivněji přerozdělit poštovní kvótu mezi jednotlivé schránky, nebo celou kvótu přidělit schránce jediné. Získejte nadlimitní velikost e-mailové schránky až do výše 20 GB. Využijte doplňkovou službu Schránka XXL pro svou doménu.

Cena za službu je 50 Kč bez DPH (61 Kč s DPH) / měsíc.

Jak si můžete schránku XXL objednat?

Doplňkovou službu Schránka XXL lze objednat kdykoli na e-mailové adrese: admin@zoner.cz


Website

CMS, photo gallery,
e-mail,
with every domain.

Free with domain